Verslag van Autisme en wonen: analyse-sessie van 29 september

In deze sessie heeft Roland een inleiding gegeven over de patroonmethode van Christopher Alexander. Download hier

Vervolgens is er gebrainstormd over mogelijke patronen die specifiek of belangrijk zijn voor mensen met autisme. Dit is gedaan naar aanleiding van de persoonlijke ervaring van de deelnemers met woonplekken.

Er zijn vele patronen genoemd en ik heb hieronder geprobeerd om de probleemstelling en aanbeveling zo goed mogelijk weer te geven. Aanvullingen van de aanwezigen is welkom.

1. Visueel afgesloten bergruimte
Probleemstelling: Kasten bevatten veel verschillende voorwerpen door elkaar, rommelig, chaos geeft overprikkeling
Aanbeveling: Voorzie kasten van deuren zodat de inhoud niet zichtbaar is.

2. Compacte woning
Probleemstelling: Een (relatief) grote woning geeft de gelegenheid veel voorwerpen te verzamelen, zorgt voor rommeligheid, overprikkeling en verlies van overzicht.
Aanbeveling: Bouw kleine compacte overzichtelijke woningen.

3. Warme kleuren
Dit komt overeen met patroon 250 Warm Colors van Alexander
http://www.iwritewordsgood.com/apl/patterns/apl250.htm

4. Circuits
Dat je rondjes kunt lopen in je huis. Dit komt overeen met patroon 131 The flow through rooms van Alexander

5. Vertrouwde plek, eigen plek, plek om je terug te trekken
Probleemstelling: Wanneer je overprikkeld bent helpt het om alleen te zijn in je eigen plek.
Aanbeveling: Een plek (kamer, verdieping, huis) voor jezelf.
Dit komt overeen met patroon 114A room of one's own van Alexander
http://iwritewordsgood.com/apl/patterns/apl141.htm

6. Rustige kleuren
Probleemstelling: Vele en schreeuwende kleuren geven overprikkeling
Aanbeveling: Gebruik kleuren die rust geven. Beperk het kleurenpalet.

7. Bereikbaarheid
Aanbeveling: Zorg er voor dat je makkelijk overal bij kunt

8. Verplaatsbaarheid
Probleemstelling: Je kunt niet bij de achterkant van meubels
Aanbeveling: Maak meubels zo dat ze makkelijk verplaatsbaar zijn en je er aan alle kanten bij kunt.

9. Geluiddemping
Probleemstelling: Burengeluid geeft overprikkeling en irritatie
Aanbeveling: Zorg voor extra goede geluidwering in de constructie.

10. Akoestiek
Probleemstelling: Slechte akoestiek (geen galm of juist veel galm) geeft overprikkeling
Aanbeveling: Zorg voor een goede balans tussen absorberende en reflecterende materialen in een ruimte zodat de akoestiek net goed is.

11. Keuzevrijheid, zelfbeschikking
Probleemstelling: Gebrek aan beslissingsbevoegdheid over je (woon)omgeving geeft frustratie. Niet bepaald kunnen worden.
Aanbeveling: Organiseer de besluitvorming zo dat de bewoner maximale zeggenschap heeft over het gebouwde.

12. Neutrale ruimten (keuzevrijheid)
Probleemstelling: Gebrek aan mogelijkheden om de ruimte aan te passen aan eigen woonwensen geeft frustratie.
Aanbeveling: Maak neutrale ruimten die op meerdere manieren in te vullen zijn. Geef bewoner de tools om die invulling ook te realiseren.

13. Privacy gradiënt
Aanbeveling: Er is bij het betreden van de woning een volgorde van ruimten van openbaar naar intiem.
Dit komt overeen met patroon 127 Intimacy gradient van Alexander
http://iwritewordsgood.com/apl/patterns/apl127.htm

14. Koele ruimtes
Probleemstelling: Te warme ruimtes geven overprikkeling
Aanbeveling: Zorg er voor dat ruimtes door constructieve maatregelen koel blijven

15. Centraal wonen
Probleemstelling: Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen bij anderen zijn en je terug trekken. Je kunt niet samen zijn met mensen waar het niet mee "klikt".
Aanbeveling: Bouw een cluster woningen met gemeenschappelijke voorzieningen waar je samen kunt komen (restaurant, bar, café, etc.). Geeft de bewoners zeggenschap over wie er komt wonen in die gemeenschap.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Aspergercafé beëindigd

Aspergercafé 25 mei 2018: Homo Sapiens Aspergerianis deel 2

vrijdag 29 juni: Aspergerland deel 1