Aspergercafé 30 maart 2018: Homo Sapiens Aspergerianis deel 1

In de deze en de volgende bijeenkomst van het Aspergercafé gaan wij ons verdiepen in een alternatieve visie op autisme, namelijk die van de  Homo Sapiens Aspergerianis. Deze visie is ontwikkeld door Roland Angenent en zal ook door hem ingeleid worden.

Niemand heeft het zich ooit gerealiseerd, maar er lopen op aarde eigenlijk twee varianten van het geslacht (genus) homo sapiens rond. Namelijk de homo sapiens sapiens en de homo sapiens aspergerianis.

De geschiedenis van de mensheid kent vele soorten homo. Bijvoorbeeld de homo neanderthalensis, en de homo erectus. En natuurlijk de homo sapiens. De soort homo sapiens is weer onderverdeeld in  drie ondersoorten, namelijk:

Homo sapiens (Mens)
 • Ondersoort: Homo sapiens idaltu †
 • Ondersoort: Homo sapiens diluvialis † (Cro-magnonmens)
 • Ondersoort: Homo sapiens sapiens (Moderne mens)
Hier moeten wij dus aan toevoegen:
 • Ondersoort: Homo sapiens aspergerianis (Autistische mens)
Het bestaan van de homo sapiens aspergerianis werd in de jaren 40 ontdekt door Hans Asperger. Helaas herkende hij deze variant niet als een ondersoort binnen het genus homo sapiens. Asperger labelde zijn ontdekking foutief als een syndroom genaamd autisme. Het zelfde geldt voor Leo Kanner.

Toch hebben wij gemeend dat, als ontdekker, zijn naam verbonden moet worden aan deze soort binnen het genus homo. Vandaar de naam "homo sapiens aspergerianis" of Asperger mens, of nog korter Asperger.

Waarom moeten wij nu spreken van een ondersoort en niet van een syndroom? Dit is omdat:
 • autisme erfelijk is, het is een genetische variant, daarmee is het een subsoort
  het een evolutionair gezien levensvatbare variant is, gezien dat Homo sapiens aspergerianis de "survival of the fittest"-test doorstaan heeft.
 • het een variant is met een anders gestructureerd brein. Het geslacht homo wordt onderscheiden op basis van breincapaciteit.
 • het alle aspecten van het leven beïnvloedt. Het levert dus een totaal ander mens op.
Om te bepalen of een persoon behoort tot de ondersoort Homo sapiens aspergerianis kan er een test gedaan worden op de volgende punten:
 • functionele sociale interactie
 • specifieke interesses
 • hyperfocus
In de eerste test wordt onderzocht of de proefpersoon zich in de communicatie kan beperken tot het relevante onderwerp en zich kan onthouden van niet-relvante sociale communicatie zoals praten over koetjes en kalfjes en vragen naar hoe het gaat met de ander.

In de tweede test wordt gekeken of de persoon diepgaande kennis en vaardigheden heeft op een zeer klein en specifiek gebied, zoals het uit zijn hoofd kennen van de treinregeling.

In de derde test wordt onderzocht of de proefpersoon tot hyperfocus kan komen, dat wil zeggen zich volledig kan concentreren op een taak en daarbij al het andere kan vergeten.

Wanneer de proefpersoon slaagt op alle drie de testen, dan kan met grote zekerheid vastgesteld worden dat hij/zij een Homo sapiens aspergerianis is.

In de bijeenkomst van het Aspergercafé gaan wij deze provocatieve visie verder onderzoeken. We gaan kijken welke invloed deze visie heeft op alle aspecten van het leven van mensen met autisme, zoals wonen, werken, relaties, inkomen, hulpverlening, organisatie, emancipatie, etc.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Aspergercafé beëindigd

Aspergercafé 25 mei 2018: Homo Sapiens Aspergerianis deel 2

vrijdag 29 juni: Aspergerland deel 1