Posts

Posts uit oktober, 2017 weergeven

27 oktober: Autisme en wonen: ontwerp-sessie

In september en oktober zijn er twee aan elkaar gerelateerde bijeenkomsten van het Aspergercafé over Autisme en Wonen. Ook als je de eerste bijeenkomst niet hebt meegemaakt ben je van harte welkom. Het doel van de tweede bijeenkomst is ideeën ontwikkelen voor het ontwerpen van de ideale woonomgeving voor mensen met autisme. 29 september: Autisme en wonen: analyse-sessie Veel mensen met autisme hebben problemen om een goede woonomgeving te vinden. Wat zijn de problemen? Wat is er nu specifiek aan een "autismevriendelijke" woonomgeving? Aan de hand van de Pattern Language -methode van Christopher Alexander analyseerden wij op 26 september de eisen en wensen te stellen aan woningen die er aan bijdragen dat mensen met autisme prettig kunnen wonen. Roland hield een inleiding over de pattern-language methode ( Download hier ). Daarna hebben we aan de deelnemers gevraagd om zich hun beste woonomgeving voor ogen te halen en te analyseren welke patronen

Verslag van Autisme en wonen: analyse-sessie van 29 september

In deze sessie heeft Roland een inleiding gegeven over de patroonmethode van Christopher Alexander. Download hier Vervolgens is er gebrainstormd over mogelijke patronen die specifiek of belangrijk zijn voor mensen met autisme. Dit is gedaan naar aanleiding van de persoonlijke ervaring van de deelnemers met woonplekken. Er zijn vele patronen genoemd en ik heb hieronder geprobeerd om de probleemstelling en aanbeveling zo goed mogelijk weer te geven. Aanvullingen van de aanwezigen is welkom. 1. Visueel afgesloten bergruimte Probleemstelling: Kasten bevatten veel verschillende voorwerpen door elkaar, rommelig, chaos geeft overprikkeling Aanbeveling: Voorzie kasten van deuren zodat de inhoud niet zichtbaar is. 2. Compacte woning Probleemstelling: Een (relatief) grote woning geeft de gelegenheid veel voorwerpen te verzamelen, zorgt voor rommeligheid, overprikkeling en verlies van overzicht. Aanbeveling: Bouw kleine compacte overzichtelijke woningen. 3. Warme kleuren Dit komt