Posts

Posts uit 2017 weergeven

Aspergercafé van 29 december verplaatst naar 26 januari

Wegens te weinig aanmeldingen gaat het Aspergercafé van 29 december 2017 niet door. Het onderwerp Maatschappelijke bijdrage is verplaatst naar  26 januari 2018.

Aspergercafé 29 december: Maatschappelijke bijdrage

Hebben mensen met autisme meer behoefte om een maatschappelijke bijdrage te leveren? Wat is een maatschappelijke bijdrage eigenlijk? En waarom zou je die willen/moeten leveren? Wat zijn specifieke gebieden waarop mensen met autisme bij uitstek een maatschappelijke bijdrage zouden kunnen leveren? Roland houdt een inleiding en daarna is er gelegenheid voor discussie. Omdat dit aspergercafé net voor oud- en nieuw plaatsvindt, s.v.p. voor deze bijeenkomst aanmelden op info@aspergercafe.nl De bijeenkomst gaat door vanaf 4 aanmeldingen.

Verslag van AspergerCafé 24 november: Tools bij autisme.

In het eerste deel van de avond heeft Roland een aantal producten/websites laten zien die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen met autisme. Een deel kun je vinden via onderstaande links. Drukvest: https://www.squeasewear.com/nl/ Diverse apps: https://husite.nl/powertools/interventies/   Google glass app: Google-Glass-helpt-kinderen-met-autisme-bij-sociale-interacties.html  Forums:  Autsider.net aspergersyndroom.nl Dating sites:  autisme-dating.nl uniekdating.nl Zeddnet.com autismdate.com Echter, niemand van de aanwezigen had zelf behoefte aan één van de ontwikkelde tools. Vervolgens is er gebrainstormd over producten waar dan wel behoefte aan zou zijn. Er kwamen een paar zaken naar voren: Een tool waarmee je de wereld kunt ervaren als een Neurotypische mens.  Een tool waarmee je meerdere emoties zou kunnen ervaren (meer dan de basis-emoties bang, blij, boos, bedroefd.) Een artifical intelligence die je via spraak vragen kunt stellen en die dan de (neurotypische) we

AspergerCafé 24 november: Tools bij autisme.

Deze keer gaan we het hebben over technische hulpmiddelen bij autisme. Naast therapie en begeleiding (door mensen) wordt er de laatste tijd nagedacht over technische systemen die mensen met autisme kunnen ondersteunen in de neurotypische wereld. Er zijn natuurlijk heel veel systemen die iedereen in deze wereld van dienst zijn, zoals smartphones, GPS-navigatie en datingsites, maar ik bedoel systemen die specifiek ontwikkeld zijn voor problemen die mensen met autisme ervaren in deze wereld, zoals beheersing van overprikkeling. Ik zal een overzicht presenteren van technische systemen (hardware en software) die nu ontwikkeld of aangeboden worden voor ondersteuning van mensen met autisme. Daarna volgt een brainstorm over mogelijke systemen waar we behoefte aan hebben en die ontwikkeld zouden kunnen of moeten worden. AspergerCafé is een informele denktank over het fenomeen autisme en de maatschappelijke implicaties die dat met zich meebrengt. Uitgaande van een spreker of een t

27 oktober: Autisme en wonen: ontwerp-sessie

In september en oktober zijn er twee aan elkaar gerelateerde bijeenkomsten van het Aspergercafé over Autisme en Wonen. Ook als je de eerste bijeenkomst niet hebt meegemaakt ben je van harte welkom. Het doel van de tweede bijeenkomst is ideeën ontwikkelen voor het ontwerpen van de ideale woonomgeving voor mensen met autisme. 29 september: Autisme en wonen: analyse-sessie Veel mensen met autisme hebben problemen om een goede woonomgeving te vinden. Wat zijn de problemen? Wat is er nu specifiek aan een "autismevriendelijke" woonomgeving? Aan de hand van de Pattern Language -methode van Christopher Alexander analyseerden wij op 26 september de eisen en wensen te stellen aan woningen die er aan bijdragen dat mensen met autisme prettig kunnen wonen. Roland hield een inleiding over de pattern-language methode ( Download hier ). Daarna hebben we aan de deelnemers gevraagd om zich hun beste woonomgeving voor ogen te halen en te analyseren welke patronen

Verslag van Autisme en wonen: analyse-sessie van 29 september

In deze sessie heeft Roland een inleiding gegeven over de patroonmethode van Christopher Alexander. Download hier Vervolgens is er gebrainstormd over mogelijke patronen die specifiek of belangrijk zijn voor mensen met autisme. Dit is gedaan naar aanleiding van de persoonlijke ervaring van de deelnemers met woonplekken. Er zijn vele patronen genoemd en ik heb hieronder geprobeerd om de probleemstelling en aanbeveling zo goed mogelijk weer te geven. Aanvullingen van de aanwezigen is welkom. 1. Visueel afgesloten bergruimte Probleemstelling: Kasten bevatten veel verschillende voorwerpen door elkaar, rommelig, chaos geeft overprikkeling Aanbeveling: Voorzie kasten van deuren zodat de inhoud niet zichtbaar is. 2. Compacte woning Probleemstelling: Een (relatief) grote woning geeft de gelegenheid veel voorwerpen te verzamelen, zorgt voor rommeligheid, overprikkeling en verlies van overzicht. Aanbeveling: Bouw kleine compacte overzichtelijke woningen. 3. Warme kleuren Dit komt

29 september: Autisme en wonen: analyse-sessie

In september en oktober zijn er twee aan elkaar gerelateerde sessies van het Aspergercafé over Autisme en Wonen. Het is niet nodig om aan beide sessies deel te nemen, maar dat is natuurlijk wel interessanter. Het doel van de sessie is ideeën ontwikkelen voor het ontwerpen van de ideale woonomgeving voor mensen met autisme. 29 september: Autisme en wonen: analyse-sessie Veel mensen met autisme hebben problemen om een goede woonomgeving te vinden. Wat zijn de problemen? Wat is er nu specifiek aan een "autismevriendelijke" woonomgeving? Aan de hand van de Pattern Language -methode van Christopher Alexander analyseren wij de eisen en wensen te stellen aan woningen die er aan bijdragen dat mensen met autisme prettig kunnen wonen. Roland houdt een inleiding over de pattern-language methode. Daarna wordt aan de deelnemers gevraagd om zich hun beste woonomgeving voor ogen te halen en te analyseren welke patronen hier aanwezig waren. Resultaat van de

30 juni  Niek Visser: "Autisme en duurzame belastbaarheid in werk"

Niek zal in zijn inleiding vertellen over autisme en duurzame belastbaarheid in relatie tot werk. Wat zijn belemmerende factoren hierin en waar kun je je voordeel mee doen? Wat zijn de risico's, hoe kun je uitval voorkomen en maximaal tot bloei komen met de diagnose autisme? Na de pauze is er gelegenheid voor discussie over zijn visie. Over de spreker: Niek Visser (1985), in 2017 gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (Asperger), studeerde werktuigbouwkunde en psychologie. Werkte 10 jaar als engineer, bij diverse organisaties. Ook is Niek al sinds 2007 actief bezig met coaching/begeleiding van medewerkers. Eind 2015 kreeg hij een psychose waardoor hij niet meer kon werken. Toch wist hij een weg te vinden om te herstellen en zijn belastbaarheid duurzaam op te bouwen. Programma Inloop: 19:00-19:30 uur Inleiding: 19.30-20.15 Pauze discussie: 20:30- 21:00 uur Informeel samenzijn mogelijk: 21.00-22.00 uur

26 mei  Menno van Beekum: "Autisme bestaat niet"

Menno zal in zijn inleiding uiteenzetten wat er dubieus is aan de verbinding tussen autisme en stoornis en hoe problematisch de gedragsdiagnose autisme is. Na de pauze is er gelegenheid voor discussie over zijn visie. Over de spreker: Menno van Beekum (1955), in 2012 gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS), studeerde ooit Nederlandse taal- en letterkunde. Werkte vele jaren als toneelspeler, bij diverse gezelschappen. In de vorige eeuw ook als literair schrijver actief: publiceerde een verhalenbundel en een roman. Is tegenwoordig vooral buschauffeur en incidenteel nog wel film- of televisieacteur. Maakte in 2016 samen met Suzanne Boomsma en Lotte van Leengoed de talking head-film Autisme is een tekst, deconstructie van autisme door een autist. Programma Inloop: 19:00-19:30 uur Inleiding: 19.30-20.15 Pauze discussie: 20:30- 21:00 uur Informeel samenzijn mogelijk: 21.00-22.00 uur

28 april: Denktanksessie over Stigma

Wat is stigma en hoe ziet dat er uit voor autisme? En wat kun je er (zelf) aan doen om dit te boven te komen? Is het mogelijk hier samen dingen in te ondernemen? Dat zijn de vragen waar we het met zijn allen over gaan hebben in dit aspergercafé. Roland zal een inleiding houden over het begrip stigma. Daarna vragen wij de deelnemers om hun meningen en ideeën in te brengen.

31 maart Walter Heijder: 'Was Beethoven een Asperger?'

Afbeelding
Spreker is dit keer Walter Heijder, zelf een Asperger. Hij zal vertellen over de ontstaansgeschiedenis van zijn afgelopen november verschenen boek ‘Was Beethoven een Asperger?’ dat vier sterren kreeg in de Volkskrant. In dat boek wordt voor het eerst de vele primaire literatuur over Beethoven naast de criteria van asperge syndroom gelegd. Daarna zal er gediscussieerd worden over de vraag wat de Asperger gemeenschap aan dit inzicht heeft. 

Aspergercafé 24 februari 2017 Meedenken met en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek

Afbeelding
Meedenken met en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek Spreker: Karin van den Bosch Wordt jij betrokken bij wat je aangaat? En heb je dan ook daadwerkelijk invloed? Tijdens de vorige bijeenkomst van het Aspergercafé besprak Diederik Weve zijn ervaringen met meedenken met projecten op het gebied van autisme. Veel van deze projecten betroffen onderzoeksprojecten, waar ook ik bij betrokken ben (geweest). Als belangrijke vragen noemde ook Diederik al: In hoeverre hebben wij, als personen met autisme, daadwerkelijk invloed? Kunnen we wat bereiken? Deze bijeenkomst van het Aspergercafé bouwt voort op de vorige, maar is ook goed te volgen als je er de vorige keer niet bij was. In deze bijeenkomst gaan we (verder) stilstaan bij het meedenken met en beïnvloeden van wetenschappelijk onderzoek. Dit maken we concreet door aan de slag te gaan met het beoordelen van een onderzoeksvoorstel. Opbouw workshop: Eerst zal ik een aantal voorbeelden geven op basis van mijn eigen

Startbijeenkomst 27 januari: Diederik Weve ‘Ik wil geen vragen beantwoorden, ik wil ze bedenken’.

Ze hebben ons ontdekt! Zorgverleners, onderzoekers, verzekeraars, stichtingen en belangenorganisaties. Ze hebben ons als ontdekt als ervaringsdeskundige, cliëntenparticipant of patiëntenvertegenwoordiger. En we participeren! Ze vragen aan individuen onder ons wat we ervan vinden, wat we willen, hoe tevreden we zijn, hoe goed zij het doen, en waar wij last van hebben. Ze vragen ons columns te schrijven, we worden geïnterviewd en ze betalen ons soms een vrijwilligersvergoeding. Daarmee verbeteren ‘zij’ hun diensten & producten voor ons, hun kennis óver ons. Maar hebben we daarmee werkelijk invloed op wat er gebeurt met ons? Of wat wij kunnen bereiken? In hoeverre is de autist in Nederland werkelijk geëmancipeerd? Ik wil een aantal voorbeelden bespreken van hoe het autisten lukte de maatschappij positief te beïnvloeden, en voorbeelden waar we niet meer zijn dan een doelgroep die een boterham oplevert. Daarna wil ik graag discussiëren met jullie: hoe geëmancipeerd zijn we -als