Data en onderwerpen 2017

Aspergercafé  data in 2017

27 januari Diederik Weve: ‘Ik wil geen vragen beantwoorden, ik wil ze bedenken’

24 februari Karin vd Bosch: Autisme en wetenschappelijk onderzoek

31 maart Walter Heijder: 'Was Beethoven een Asperger?'

Spreker is dit keer Walter Heijder, zelf een Asperger. Hij zal vertellen over de ontstaansgeschiedenis van zijn afgelopen november verschenen boek ‘Was Beethoven een Asperger?’ dat vier sterren kreeg in de Volkskrant. In dat boek wordt voor het eerst de vele primaire literatuur over Beethoven naast de criteria van asperge syndroom gelegd. Daarna zal er gediscussieerd worden over de vraag wat de Asperger gemeenschap aan dit inzicht heeft. 

28 april Denktaksessie Stigma
Wat is stigma en hoe ziet dat er uit voor autisme?
En wat kun je er (zelf) aan doen om dit te boven te komen?
Is het mogelijk hier samen dingen in te ondernemen?

Dat zijn de vragen waar we het met zijn allen over gaan hebben in dit aspergercafé.

Roland zal een inleiding houden over het begrip stigma. Daarna vragen wij de deelnemers om hun meningen en ideeën in te brengen.

26 mei  Menno van Beekum: "Autisme bestaat niet"
Menno zal in zijn inleiding uiteenzetten wat er dubieus is aan de verbinding tussen autisme en stoornis en hoe problematisch de gedragsdiagnose autisme is.
Na de pauze is er gelegenheid voor discussie over zijn visie.

Over de spreker:
Menno van Beekum (1955), in 2012 gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (PDD-NOS), studeerde ooit Nederlandse taal- en letterkunde. Werkte vele jaren als toneelspeler, bij diverse gezelschappen. In de vorige eeuw ook als literair schrijver actief: publiceerde een verhalenbundel en een roman. Is tegenwoordig vooral buschauffeur en incidenteel nog wel film- of televisieacteur.
Maakte in 2016 samen met Suzanne Boomsma en Lotte van Leengoed de talking head-film Autisme is een tekst, deconstructie van autisme door een autist.

30 juni  Niek Visser: "Autisme en duurzame belastbaarheid in werk"
Niek zal in zijn inleiding vertellen over autisme en duurzame belastbaarheid in relatie tot werk. Wat zijn belemmerende factoren hierin en waar kun je je voordeel mee doen? Wat zijn de risico's, hoe kun je uitval voorkomen en maximaal tot bloei komen met de diagnose autisme?
Na de pauze is er gelegenheid voor discussie over zijn visie.

Over de spreker:
Niek Visser (1985), in 2017 gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis (Asperger), studeerde werktuigbouwkunde en psychologie. Werkte 10 jaar als engineer, bij diverse organisaties. Ook is Niek al sinds 2007 actief bezig met coaching/begeleiding van medewerkers. Eind 2015 kreeg hij een psychose waardoor hij niet meer kon werken. Toch wist hij een weg te vinden om te herstellen en zijn belastbaarheid duurzaam op te bouwen.

in juli en augustus geen Aspergercafé 

29 september: Autisme en wonen: analyse-sessie
Veel mensen met autisme hebben problemen om een goede woonomgeving te vinden. Wat zijn de problemen? Wat is er nu specifiek aan een "autismevriendelijke" woonomgeving?

Aan de hand van de Pattern Language-methode van Christopher Alexander analyseren wij de eisen en wensen te stellen aan woningen die er aan bijdragen dat mensen met autisme prettig kunnen wonen.
Roland houdt een inleiding over de pattern-language methode. Daarna wordt aan de deelnemers gevraagd om zich hun beste woonomgeving voor ogen te halen en te analyseren welke patronen hier aanwezig waren.
Resultaat van de sessie is een "patroontaal" voor de autismevriendelijke woonomgeving.

27 oktober: Autisme en wonen: ontwerp-sessie
Uitgaande van de patterns die voorkwamen uit de analyse-sessie van 29 september ontwerpt ieder voor zich het ideale wooncomplex. Daarna laten we onze ontwerpen aan elkaar zien en lichten ze toe.

24 november: Tools bij autisme
Deze keer gaan we het hebben over technische hulpmiddelen bij autisme.

Naast therapie en begeleiding (door mensen) wordt er de laatste tijd nagedacht over technische systemen die mensen met autisme kunnen ondersteunen in de neurotypische wereld. Er zijn natuurlijk heel veel systemen die iedereen in deze wereld van dienst zijn, zoals smartphones, GPS-navigatie en datingsites, maar ik bedoel systemen die specifiek ontwikkeld zijn voor problemen die mensen met autisme ervaren in deze wereld, zoals beheersing van overprikkeling.

Ik zal een overzicht presenteren van technische systemen (hardware en software) die nu ontwikkeld of aangeboden worden voor ondersteuning van mensen met autisme. Daarna volgt een brainstorm over mogelijke systemen waar we behoefte aan hebben en die ontwikkeld zouden kunnen of moeten worden.

29 december: Maatschappelijke bijdrage
Hebben mensen met autisme meer behoefte om een maatschappelijke bijdrage te leveren? Wat is een maatschappelijke bijdrage eigenlijk? En waarom zou je die willen/moeten leveren? Wat zijn specifieke gebieden waarop mensen met autisme bij uitstek een maatschappelijke bijdrage zouden kunnen leveren?

Roland houdt een inleiding en daarna is er gelegenheid voor discussie.

Omdat dit aspergercafé net voor oud- en nieuw plaatsvindt, s.v.p. voor deze bijeenkomst aanmelden op info@aspergercafe.nl

De bijeenkomst gaat door vanaf 4 aanmeldingen.Reacties

Populaire posts van deze blog

Aspergercafé beëindigd

Aspergercafé 25 mei 2018: Homo Sapiens Aspergerianis deel 2

vrijdag 29 juni: Aspergerland deel 1