Posts

Posts uit 2018 weergeven

Aspergercafé beëindigd

In januari 2017 zijn wij gestart met het Aspergercafé en we hebben twee jaar maandelijks het café verzorgd (uitgezonderd in de zomermaanden). Het doel van het café was om te filosoferen over de  betekenis van autisme en de rol daarvan in de maatschappij. De deelname was vrijblijvend. De eerste paar keer was er een grote opkomst maar daarna nam de deelname sterk af en het laatste jaar zaten we er soms met twee of drie bezoekers. Kennelijk voorziet het café niet echt (meer) in een behoefte. Daarom hebben wij besloten om er mee te stoppen. In plaats van het Aspergercafé overwegen wij een Aspergerkring op te richten met een vaste samenstelling en concrete doelen, bijvoorbeeld een presentatie op het Autminds congres, een publicatie of zaken onder de aandacht brengen van gemeente of overheid.

vrijdag 30 november Walther Heijder: Werkte Hans Asperger samen met de nazi's?

De afgelopen maanden zijn er twee publicaties verschenen waarin wordt gesteld dat Hans Asperger samenwerkte met de nazi’s.  Walter Heijder las ze en zal ze op deze avond samenvatten. Verder gaat hij diep in op de vraag hoe het beroemde artikel van Hans Asperger uit 1944 zich verhoudt tot het nazi-gedachtengoed.  Aansluitend zal er een gesprek zijn over de vraag wat dit betekent voor de toekomst van de term aspergersyndroom.

vrijdag 2 november (LET OP, verzet van 26 oktober naar 2 november in verband met vakantie) Autisme in de Media

Wanneer je er op let dan zie je dat autisme best wel vaak verschijnt op de media. Ook hoofdpersonen in sommige (Amerikaanse) films vertonen nogal autistische karaktertrekjes. Maar wat voor beeld geeft dit bij het grote publiek en wat zijn daarvan de gevolgen voor het stigma dat toch wel op autisme rust? En hoe zou je vinden dat autisme in de media gebracht moet worden? Roland presenteert een overzicht van (bioscoop)films, voorlichtingsfilms, realityprogramma's, documentaires en soaps die mensen met autisme in beeld brengen. Daarna is er een discussie hierover. Tot slot brainstormen we hoe het dan wel zou moeten.

vrijdag 28 september Aspergerland deel 2

Aspergerland is de maatschappij die de mensen met autisme naar hun eigen wensen en regels hebben ingericht. Hoe zou deze maatschappij er uit zien? In ieder geval geen achtergrondmuziek in de supermarkt.  In de eerste bijeenkomst hebben we gedefinieerd wat Aspergerland is en gekeken waar we nu al kunnen spreken van Aspergerland. Als voorbeeld heeft Roland een ontwerp voor een restaurant gepresenteerd, in Asperger style. In kleine groepjes hebben we vervolgens een straat en een school herontworpen. Brainstorm mee in deze tweede bijeenkomst waarin we nog een ander onderdeel van deze samenleving herontwerpen voor mensen met autisme. Je kunt deze sessie volgen zonder dat je de eerste sessie hebt bijgewoond. De resultaten van de eerste sessie worden kort herhaald. 

vrijdag 29 juni: Aspergerland deel 1

Op vrijdag 29 juni is het onderwerp in het Aspergercafé: “Aspergerland” (deel 1) Aspergerland is de maatschappij die de mensen met autisme naar hun eigen wensen en regels hebben ingericht. Hoe zou deze maatschappij er uit zien? In ieder geval geen achtergrondmuziek in de supermarkt. En hoe zou het ideale restaurant er uit zien? Brainstorm mee in deze bijeenkomst. AspergerCafé is een informele denktank over het fenomeen autisme en de maatschappelijke implicaties die dat met zich meebrengt. Uitgaande van een spreker of een thema is er een discussie over een autismegerelateerd onderwerp. Details Toegang alleen voor mensen met autisme.  Frequentie: maandelijks, elke laatste vrijdag van de maand. In juli en augustus is er geen Aspergercafé. Locatie: Zijpendaalseweg 25, 6814CC Arnhem Tijden: 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Kosten: € 5,- per avond voor consumpties, cliënten gratis Contact: info@aspergercafe.nl Aanmelden: niet nodig Zelf een avond verzorgen? Neem contact op o

Aspergercafé 25 mei 2018: Homo Sapiens Aspergerianis deel 2

Op 25 mei 2018 is het onderwerp in het Aspergercafé voor de tweede keer “Homo Sapiens Aspergerianis”. In het vorige Aspergercafé hebben wij ons verdiepen in een alternatieve visie op autisme, namelijk die van de Homo Sapiens Aspergerianis. In het kort komt het er op neer dat je autisme ook kunt zien als een andere ontwikkeling van de hersenen met als gevolg een ander soort mens. Dat is wat anders dan een psychiatrische stoornis. In het eerste café hebben we onderzocht wat de consequenties van deze visie zijn voor zorgverlening. In het tweede deel gaan we in op de consequenties op andere gebieden van het leven. Deze sessie is ook te volgen wanneer u deel één gemist hebt. De resultaten van de eerste sessie worden kort herhaald. AspergerCafé is een informele denktank over het fenomeen autisme en de maatschappelijke implicaties die dat met zich meebrengt. Uitgaande van een spreker of een thema is er een discussie over een autismegerelateerd onderwerp. Details Toegan

Aspergercafe vrijdag 27 april vervalt wegens koningsdag

Aspergercafe vrijdag 27 april vervalt wegens koningsdag

Aspergercafé 30 maart 2018: Homo Sapiens Aspergerianis deel 1

In de deze en de volgende bijeenkomst van het Aspergercafé gaan wij ons verdiepen in een alternatieve visie op autisme, namelijk die van de  Homo Sapiens Aspergerianis. Deze visie is ontwikkeld door Roland Angenent en zal ook door hem ingeleid worden. Niemand heeft het zich ooit gerealiseerd, maar er lopen op aarde eigenlijk twee varianten van het geslacht (genus) homo sapiens rond. Namelijk de homo sapiens sapiens en de homo sapiens aspergerianis. De geschiedenis van de mensheid kent vele soorten homo. Bijvoorbeeld de homo neanderthalensis, en de homo erectus. En natuurlijk de homo sapiens. De soort homo sapiens is weer onderverdeeld in  drie ondersoorten, namelijk: Homo sapiens (Mens) Ondersoort: Homo sapiens idaltu † Ondersoort: Homo sapiens diluvialis † (Cro-magnonmens) Ondersoort: Homo sapiens sapiens (Moderne mens) Hier moeten wij dus aan toevoegen: Ondersoort: Homo sapiens aspergerianis (Autistische mens) Het bestaan van de homo sapiens aspergerianis we

Aspergercafé vrijdag 23 februari 2018: De zin en onzin van hulpverlening bij autisme

Toen ik nog niet wist dat ik een autistisch brein had, had ik een huishoudster en die betaalde ik zelf. Nu ik een diagnose heb kan ik naar de gemeente gaan en dan zou een structuurcoach mij helpen opruimen (als ik alleen zou wonen). Wanneer is het hulpverlening (zorg) en wanneer dienstverlening (privé)? Heeft niet iedereen wel eens ergens hulp bij nodig? En moet je daar dan een zorgprofessional voor inschakelen? Wat houdt hulpverlening bij autisme eigenlijk in? Roland houdt een inleiding en daarna is er gelegenheid voor discussie.

Aspergercafé vrijdag 26 januari 2018: Maatschappelijke bijdrage

Hebben mensen met autisme meer behoefte om een maatschappelijke bijdrage te leveren? Wat is een maatschappelijke bijdrage eigenlijk? En waarom zou je die willen/moeten leveren? Wat zijn specifieke gebieden waarop mensen met autisme bij uitstek een maatschappelijke bijdrage zouden kunnen leveren? Roland houdt een inleiding en daarna is er gelegenheid voor discussie.