Data en onderwerpen 2018

vrijdag 26 januari Maatschappelijke bijdrage
Hebben mensen met autisme meer behoefte om een maatschappelijke bijdrage te leveren? Wat is een maatschappelijke bijdrage eigenlijk? En waarom zou je die willen/moeten leveren? Wat zijn specifieke gebieden waarop mensen met autisme bij uitstek een maatschappelijke bijdrage zouden kunnen leveren?

Roland houdt een inleiding en daarna is er gelegenheid voor discussie.

vrijdag 23 februari De zin en onzin van hulpverlening bij autisme

vrijdag 30 maart Homo sapiens aspergerianis deel 1
In de deze en de volgende bijeenkomst van het Aspergercafé gaan wij ons verdiepen in een alternatieve visie op autisme, namelijk die van de Homo Sapiens Aspergerianis.

Roland Angenent verdedigt de stelling dat Autisme geen syndroom, maar een subsoort van het genus homo is. En wat zijn dan daarvan de consequenties? 

vrijdag 27 april vervalt wegens koningsdag 

vrijdag 25 mei Homo sapiens aspergerianis deel 2

vrijdag 29 juni Aspergerland deel 1
Aspergerland is de maatschappij die de mensen met autisme naar hun eigen wensen en regels hebben ingericht. Hoe zou deze maatschappij er uit zien? In ieder geval geen achtergrondmuziek in de supermarkt. Brainstorm mee in deze bijeenkomst en de volgende een maand later.

vrijdag 28 september Aspergerland deel 2
Brainstorm mee hoe Aspergerland er uit zou kunnen zien.

vrijdag 2 november (LET OP, verzet van 26 oktober naar 2 november in verband met vakantie) Autisme in de Media
Wanneer je er op let dan zie je dat autisme best wel vaak verschijnt op de media. Ook hoofdpersonen in sommige (Amerikaanse) films vertonen nogal autistische karaktertrekjes. Maar wat voor beeld geeft dit bij het grote publiek en wat zijn daarvan de gevolgen voor het stigma dat toch wel op autisme rust? En hoe zou je vinden dat autisme in de media gebracht moet worden?
Roland presenteert een overzicht van (bioscoop)films, voorlichtingsfilms, realityprogramma's, documentaires en soaps die mensen met autisme in beeld brengen. Daarna is er een discussie hierover. Tot slot brainstormen we hoe het dan wel zou moeten.

vrijdag 30 november Walther Heijder: Werkte Hans Asperger samen met de nazi's?
De afgelopen maanden zijn er twee publicaties verschenen waarin wordt gesteld dat Hans Asperger samenwerkte met de nazi’s. 

Walter Heijder las ze en zal ze op deze avond samenvatten.
Verder gaat hij diep in op de vraag hoe het beroemde artikel van Hans Asperger uit 1944 zich verhoudt tot het nazi-gedachtengoed. 

Aansluitend zal er een gesprek zijn over de vraag wat dit betekent voor de toekomst van de term aspergersyndroom.


vrijdag 28 december vervalt vanwege de feestdagen.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Aspergercafé beëindigd

Aspergercafé 25 mei 2018: Homo Sapiens Aspergerianis deel 2

vrijdag 29 juni: Aspergerland deel 1